Türkiye Türkleri Neden Çekik Gözlü Değil? Antropoloji Ne Diyor?

Hazar Atlı Okçusu
Rate this post

Ülkemizde ne yazık ki, kendisini Milliyetçi olarak dahi adlandıran grupların cahillikle cevapladığı, bazılarının temiz niyet ile bazılarının ise kötü niyet ile sulandırdığı ve ülkemizde giderek çok kültürlülüğün yerleştirilerek, özerklik, federasyon, başkanlık gibi şeylerin konuşulduğu bu günlerde argüman olarak önümüze konulmaya çalışılan, ısıtılıp ısıtılıp sunulan yalanlarla dolu bir konu…

Biz neden çekik gözlü değiliz?

Öncelikle, Milliyetçilik, ırk ile ilgili bir kavram olmadığı halde, günümüzde özellikle bu algı yaratılarak, Türk değiliz zaten çünkü kökenimiz de Türk değilmiş mesajını vermeye çalışıyorlar, halbuki Türklük bir kulak şekli meselesi değil, 12.000 yıllık bir varlık meselesidir,  milliyetçiliği kafatasçılığa indirgeyen bazı gruplar ve Milliyetçiliği yermek için de kafatasçılığı bu konuya bulaştıranlar, sürekli olarak cahilce bu konuyu sulandırmaktadır.

Ancak artık genel geçer bir cevap yazmanın vakti gelmiş durumdadır.

Türklerin üyesi olduğu ırkın adı Turanid’dir. Turanid ırkın içerisinde, sadece Türkler yoktur, Urallar, Japonlar ve Koreliler gibi milletler de bizim ile aynı ırktandır, bunlara Finler, Estonlar da dahildir, Macarları ve Bulgarları ayrı bir örnekmiş gibi vermemeliyiz çünkü Macarlar ve Bulgarlar tarihteki Türk Boylarındandır, Avrupa içerisinde iyice devşirilerek farklı milletler haline gelmiş olsalar da kökenlerindeki Türk Ekini (Kültürü) tarihi bir gerçektir.

Turanid Irkı, Prof. Dr. Bahaeddin Ögel’in Türk Kültür Tarihine Giriş serisinin 1. Cildinde ve Abdülkadir İnan’ın Türklerin İnanışını anlattığı eserlerinde en güzel ve tekrarlanmamış şekilde açıklanmaktadır.

Turanid Irk, Orta Asya’da, Armenoid, Beyaz Irk, Akdeniz Irkı ve Mongoloid Irk ile farklı ırkların kesişme noktasında bulunur, Kuzey Doğu Asyadan, Karadenizin Kuzeyinden, İran sınırlarından, Hint ve Çin içlerine kadar yayılan geniş Bozkır halklarını oluşturan bu Irk, bu yüzden bir geçiş ırkıdır, içerisinde çeşitli kollar olmasının nedeni de budur.

Güney Batı Turanidleri, genellikle Akdeniz yani Dorikefesal anlamda bir ırkla karışım yaşadığı için, Kuzey Batıdaki, Brekefesal Kafataslı Irk ile karışan Turanidlerden farklı görünür ancak ikisi de ne Akdeniz ne de Beyaz ırktan olmayıp, birbirleri ile girdikleri etkileşim ile özgün Turanid Irkını oluştururlar.

Turanid Irkın 4 Kolu vardır.

Bunlar,

Birinci Bağ Turanidler
İkinci Bağ Turanidler
Üçüncü Bağ Turanidler
Dördüncü Bağ Turanidler

Diğer isimleri ile

Aralid (North Turanid)
West Turanid
Wamirid
Alföldi

3d1fb5f7-fde5-451a-b161-2003f872595c
Turanid Irk Örneklemleri

Bu bilgilerin yanında şunu da söylemeliyiz ki, Turanid Irkı asıl oluşturan Irklar, Mongoloid ve Europid yani Beyaz Irktır, Dorikefesal Irkın etkisi daha düşüktür, keza Çin anlamındaki Sarı Irkın etkisi de daha azdır.

Bütün bu farklılıklardan dolayı da;

Turanid Irk İçerisindekiAralid Irk: Sibirya ve Kuzey Asyadaki Turanidlerin ve Ural Dağlarının batısnıdaki Baltıklardaki, Finlandiyadaki toplumların Irkıdır. Aynı şekilde Europid etkisi daha fazladır. Aral ile Ural sözcüğü akraba sözcüklerdir. Mongoloid Etkisi de Doğuya geçtikçe artmaktadır.

West Turanid: Oğuzların önemli kısmının içinde bulunduğu Turanid Koludur, Batı ile etkileşim içinde olan Türklerin ırkı da buradadır, bizim dışımızda(!) Macarlar ve Bulgarlar da buradadır. Europid etkisi çok yüksektir.

5092_900
West Turanid

Pamirid: Güney Turanları (South Turanid) diye de isimlendirilen bu grup, Güney Azerbaycan, Türkmenistan bölgeleri ile bazı Irak Türkmenlerini içinde barındırır.
Mongoloid etkisi azken, İranid ve %25 gibi Mongoloid etkisi de vardır.

Alföldi: Türkleri asıl oluşturan ve Türk kültürünü yaratan, Andronovo Ekinini oluşturan, Atı evcilleştiren asıl grup da buradadır. %25’ten daha az Mongoloid etkisi varken, Europid etkisi çok fazladır ve Europidlerin Alpind etkisi çok yüksektir. Kopuz ve Meşhur Türk Yayları da bu ırk kolundan çıkmadır.

andronovo_alekseyevka
Eski Bir Türk Kadını Büstü

Yani, Türkler özetle, Asya kökenli olduğu kadar da Avrupa kökenlidir ve biz yani Oğuz Türkleri, Orta Asyadayken de çekik gözlü değildik, keza çoğunluk gen azınlık geni erittği için her zaman özünü korur, yani orada çekik gözlü iken buraya geldiğimizde bu özelliği gene de kaybedemeyiz.

%49 Siyah ile %51 Beyaz topluluk bir biyolojik etkileşime girer ise ortaya, yüzlerce yıl sonra %100 beyaz bir toplum çıkar, bunun nedeni ise çoğunluk genin, azınlık geni her zaman eritmesidir, Türkler Anadoluya geldiğinde, kendi genetik yapılarını ve fenotiplerini korumalarının nedeni de, geldikleri bölgede çoğunluk olmaları ve etkileşimi ise kendi lehlerine olacak şekilde yapmalarıdır.

Kısaca, Milletim, siz o kadar cahilsiniz ki, kendi ırkınızın özelliklerini de bilmiyorsunuz, bilmediğiniz gibi araştırmadan palavralar üretiyorsunuz ve kendinizi sonra da Türk Ulusundan olmayanlar diye addediyorsunuz, bunu yaparken de ırk nedir, ulus nedir onu dahi bilmiyorsunuz.

Tüm bunların yanında da Türklerin isteseler dahi, geldikleri bölgede kalabalık nüfusları ve güçleri ile yarattıkları politik koşullarda, diğer topluluklarla karışmak yerine, onları yönetmek ve kendi yerleşim yerlerini kurmak ya da diğerlerini sürmek kaydıyla, çoğunluk geni oluşturduklarından gene fenotiplerini kaybetmeyeceğini de bilmiyorsunuz.

Keza, İtalyanlar Etrüskleri araştırır iken Anadolu Türkleri ile %97.6 oranında Akraba çıkmaları da bu yüzdendir. Binlerce yıl önce yaşamış bir Etrüsk topluluğunun binlerce yıl sonra sizinle akraba çıkması neden olabilir? Araplarla ve Ermenilerle karıştığınız için mi yoksa özünüzü koruduğunuz için mi?

Araştıralım, okuyalım ve güçlenelim.
Mete Han nasıl görünüyorsa bugün, Özbekistan’daki ya da Türkiye’deki bir Türk Çocuğu da öyle görünmektedir.

Author: Politik Deli

8 thoughts on “Türkiye Türkleri Neden Çekik Gözlü Değil? Antropoloji Ne Diyor?

 1. Arkadaş nette bir şekilde bu yazıya denk geldim; çok enterasan, yazının son 3 satırını tekrar bir oku, yukarıda eğer gen oranı fazla ise ırk, oran fazla olan tarafa evrimleşir demişsin sonra altta İtalyanlarla %97 akrabayız demişsin, yani Anadolu İnsanının aslen Türk olduğu, teorini çürütmüşsün.

  Aslında doğru demişsin en zorlama tarihi kayıtlara göre Anadolu’ya göç eden Türkler’in oranı yerleşik Anadolu haklının sadece %10’u, yani 400-500 Bin kadar, eğer İtalyan’lar ve Türk’ler aynı ırktan ise, göç Anadolu’da durmamış olmalı, Türkler bu durumda Anadolu üzerinden geçip de Romalıları Türkleştirmiş olmalılar, şimdi kendilerine İtalyan deniyor olmalı, gerçekten çok enterasan, bir yazı olmuş…
  Görünen gerçek şu ki; Anadolu ile İtalyan insanı aynı ırktan gelmekte…
  Dış seyahatimden birinde bana bir İtalyan turist, İtalyan olup olmadığımı sormuştu, Anadolu insanının gen yapısındaki Orta Asya Türk geni % 1 i geçmez, yani photoshop ile Türk olunmaz.
  Osmanlı sonrası yeni kurulan devlete Türkiye, halkının Türk ilan edilmesi siyasi bir olaydır tarihi gerçeklerle alakası yoktur, yani bizlerin Orta Asya Türkleriyle bir alakamız yoktur, biz Anadolu İslam Milletiyiz Toplumuyuz.

  1. Beyefendi, ne yazık ki yazıyı anlamamışsınız veya eksik okumuşsunuz. Yazıda Türkler ve İtalyanlar değil Türkler ve Etrüskler akrabadır denmektedir. Türkiye Türkleri ise Batı Turanididir, genetik manada da Türktür. Bir toplumun kendi genetik yapısını kaybetmesi çok güç bir ihtimal olduğu gibi yazıda da bahsedildiği üzere Turanid Irkı bir geçiş ırkıdır, bunların bir kısmı Mongoloide bir kısmı ise Europide yakındır, Batı Turanidleri de bu yüzden Avrupalılara yakın bir görünüme sahiptir çünkü Alpindler de Turanid Atası olup Europidlerin bir koludur. Diğer bir konu ise Türkler bir İslam milleti değildir. Türk milleti, Türk milletidir, fertleri istediği dine inanmakta özgürdür. Osmanlının resmi dili de Kanun-i Esasi’de de belirtildiği üzere Türkçedir. Ayrıca orası “Orta Asya”dan ziyade Türkistan’dır ve konuştukları dil bizim dilimizin Yakut Lehçesidir, iki toplum da Turanid ırkından olup aynı dili konuşmaktadır bir bağımızın olmadığını söylemek sadece ümmet hezeyanları olur, Kurtuluş Savaşı sırasında Oğuzlara yardım eden gene Hacı Osman olarak anılan Osman Kocaoğludur, Buhara Cumhurbaşkanıdır, Rus işgali ile de TBMM’ye gelerek Milletvekilliği yapmıştır.

 2. Asil türklerin gözleri çekiktir. Anadoluda yörüklere baktığında hepsi çekik gözlüdür. Maraş, Adana, Gaziantep, Hatay gibi yerlerdeki AYDINLI olarak bilenen soy isimleri, Aydın, Gelebek, Kelebek, Göğebakan, Alan, Şimşek, Demir gibi bir çok ailenin yörük ve asil türk olduğu bilinir. Gerçek Türk onlardır. Hepsine bak gözler çekik gözlüdür.

  1. Merhaba Halil Bey, sözlerinizdeki asil sözcüğü, konu ile bağıntısızdır, asalet göz şeklinde, renginde olmayıp, Bişkek Tarih Müzesindeki, İlk Türkler bölümünü gezerseniz, Turanid ırkın çekik gözlülerden ibaret olmadığını öğrenme özelliğine erişirsiniz, ayrıca Türkmenlerin hepsinin gözü çekik değildir, bu da bir yalan ya da önyargıdır.

 3. “Dodikosefal” yerine “dorikefesal” yazan kişinin konuyu iyi araştırdığına emin olalım mı? Bilemedim. Ha, tez doğru, ona itirazım yok.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir