Tarihin İlk Kez Kadınlardan Kurulu Ordusu Türklere Aitti

Türk Kadın Savaşçılar
Rate this post

M.S.216 yılında tarih sahnesinden silindiği varsayılan Güney Hunlarının ardıllarının Merkezi Çin’e yerleştikten sonra dört devlet kurduklarını, bu devletlerin en azından yönetici tabakası bazında yerleşik devlet olduklarını, yeni şehir imar ettikleri ve bu şehirlerde Çin kaynaklarının bile hayranlıkla anlattığı görkemli saray yapılarının inşa edildiği görülmüştür. İlk Chao(Han) (304-329), Sonraki Chao, Hsia (407-423)ve Kuzey Liang adlı Hun devletleri varlıklarını sürdürmüşlerdir. Türk kadınlar birliklere veyahut da ordulara kumanda edebildikleri gibi, at üstünde okları, yayları ve kılıçları olduğu halde savaşlara katılıyorlardı. Eski Türk ordusunda kadınların askeri birlikler içerisinde görev almaları daha önce ifade ettiğimiz gibi çok eski çağlardan itibaren rastlanmaktadır175. iV. yüzyılın başlarında Ordos’un güneyinde, Türk Hun Devletinin bir devamı gibi ortaya çıkan Chao hanedanının son yabgularından birisi olan Shih Hu, özel seçilmiş bin kişilik bir kadın gücü meydana getirmişti. Bunlara önce yaya, sonra at üzerinde ok atmayı ve kılıç kullanmayı öğrendikten başka özel ipek ve kadife üniformalar giydirildi.
Böylece onlardan özel bir amazon alayı hükümdarın hassa birliğini teşkil etti. Çinliler böyle bir olay karşısında şok olmuşlardır. Onlara göre böyle bir şey Göğün tahriki yani eşyanın tabii düzeninin bozulması demekti ve bu yüzden de Kuzey Çin’i yakıp kavuran kuraklığı göğün bir öfkesi olarak değerlendirmekteydiler.

Tarihin ilk kadın savaşçıları
Türk tarihinde kadının yeri ve önemi konulu yazıtlarımız sürecektir.

İmparator saray dışına çıktığında özel muhafız askerleri olan kadınlar imparatora eşlik ederlerdi. Saray dahilinde ise ona hoşça vakit geçirmek için müzik çalarak onu eğlendirirlerdi. Kadın askerler, okçuluk, binicilik, astroloji dışında müzik eğitimi de almakta idiler. Zaman içerisinde sayılan çoğalan kadın ordu ve memur grubu ülkenin birçok şehrinde göreve gönderilmiş, Çinli kızlar bu göreve kabul edilmek için adeta yarışa girmişler, sarayda her on görevliden ikisi kadın olmuştur. Muhafız kadın ordusu dışında kulelerde yazışmaları sağlayan memurlar da bayandı. Bunlar imparatordan aldıkları emirleri veya bürokratik yazışmaları yapıyor, bunu yaparken ise zarif renkli kağıtlar kullanıyorlardı.

Bu konuyu daha ayrıntılı öğrenebilmek için “Çin’deki Türk Devletleri” konulu bir başka yazıdımızı okuyabilirsiniz.

Tarihin ilk Türk kadın savaşçıları.
Çin’deki Türk Tarihi hakkında yazdığımız yazıtlar, Türk Tarihinin eksik bırakılmış yanlarına yöneliktir.

Çin topraklarında ve yönetiminde kadınlar özellikle imparator Hu döneminde ilk kez bu kadar önemsenmiştir. Kadın hassa ordusu tarihte görülen ilk ve tek örnektir. Dünya tarihi içerisinde çeşitli milletlerde savaşçı kadınlar, ordusunun başına geçen ve savaşan kadın lider veya generaller vardır fakat yalnızca kadınlardan oluşan eğitimli, üniformalı bir hassa ordusu o ana kadar ve bu andan sonra görülmemiştir.Kadınlardan oluşan bir birlik fikri acaba eskiden beri Çin topraklarında var mıydı? Birçok konuda Çin medeniyetine özendiği için onu örnek aldığı düşünülen Hunlar acaba bunu da Çin’ den mi almışlardı? Bunun cevabı için Çin tarihinde kadınların yerine bir göz atmamız gerekmektedir.

Kaynakça:

Deniz Tilla Baykuzu, “Geç dönem (IV-V.yy) Hun Devletlerinde Saray Yapılan”

Saadettin Gömeç, “Eski Türk Ordusunun Genel Mahiyeti”

L.N. Gumilev, Hunlar, Selenge Yayınlan, İstanbul 2002, s.378.

Hava Selçuk - Türk Tarihinde Kadın ve Savaş

Bu yazıt için “Hava Selçuk’un Türk Tarihinde Kadın ve Savaş” adlı betiğinden faydalanılmıştır. Kendisine böylesine önemli bir konuda gerçekleştirdiği araştırma için teşekkür ederiz. Betiği sitemiz üzerinden okumak için yukarıdaki içkin betiği kullanabilirsiniz.

Politik Deli
11 Kasım 1938

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir