Atatürk Irkçı Mıydı? Antropoloji Araştırmasının İnce Ayrıntıları

Türkiye Cumhuriyetinde 1925 yılında Antropoloji Kurumunun oluşturulmasıyla başlayan antropoloji çalışmalarının niteliğini ancak bu sürece gelinirken yaşanan toplumbilim ile ilgili olaylarla ve o olaylardan doğan bakış açısıyla anlaşılabilir. Özellikle ekonomik uğraşlarından doğan bozkır ekiniyle savaşçı özelliklere sahip olan Türk ulusunun Oğuz Boylarının Batının, Doğu ile sınır oluşturduğu coğrafyada çeşitli devletler kurarak, OKU

Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Kimlerdi, Nereden Geldiler ve Nereye Gittiler?

  Selçuklu İmparatorluğunun tarihi pek çok eserde, Tuğrul Bey ile başlatılsa dahi bu durum Türk Devletlerinin tarihinin incelenmesinde doğru olmayan bir tutumu yansıtmaktadır. Türk Devletlerinin tarihi genellikle sahip oldukları topraklar ölçüsünde ve o topraklar üstündeki örgütlü yapılarının dayanma gücü kadar ele alınsa da bu durum feodal yapıdaki uluslar için geçerli OKU

Sultan Vahdettin Hain Mi: İngiliz Muhiplerini O Mu Kurdu? İngilizlere Yalvardı mı?

Son Padişah Sultan Vahdettin Han hakkında yaşanan tartışmaların ardı arkası çeşitli nedenlerle asla kesilmemiştir. Politik nedenlerle özellikle de tarihçilerin yaratmış olduğu suskunluk, yalan söyleme ya da bazı konuların üstünü örtme çabası, aşikar olan bir durumu daha da anlaşılmaz bir hale sokmuştur. Sultan Vahdettin Hain Mi yazı serisinin ilk sayısında, Vahdettin’in OKU

Türk Mitolojisinde Bozkurt’un Yeri ve İnanışlarındaki Destanları

Türk Uygarlığında kurt, turna, kartal, geyik, çam ağacı, yüksek dağlar, nehirler ve çeşitli yıldızların evrenin algılanmasında sahip olduğu kutsal bir yan vardır. Bunlardan turna kuşu, Türklerle aynı göç güzergahlarını izlemesi ile Türk Ulusal Dininde vurulması ya da zarar verilmesi yasak olan bir kutsallığa erişmişken, Ak Çam ağacı olarak da geçen OKU

Sultan Vahdettin Hain Miydi, Mondoros Ateşkes Anlaşması, Damat Ferit

Sultan Vahdettin Han yazı serisinde, bir önceki yazıda kendisinin kişiliği, yaşam biçimi, çocukluğu, alışkanlıkları ve siyasi görüşleri ile bu görüşlerin nedenleri ele alınmıştır. Toplamda 6 sayıdan oluşacak Vahdettin Yazı Serisinin ikincisinde ise Sultan Vahdettin Han’ın ülkesinin, ulusunun geleceğini mi düşünerek yoksa tahtını mı düşünerek karar verdiği incelenecektir. Bunun için akrabalık OKU

VI. Mehmed Vahdettin Kimdir? Son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin Hain Miydi?

Son Osmanlı Padişahı Vahdettin’in gerçekte kim olduğu ya da olmadığı konusunda yapılan tartışmalar günümüzde dahi sürmektedir. Bu konuda sunulan görüşler temelde iki ayrı sonuca çıktığı gibi çeşitli gerekçeler sunulmakta ancak bu gerekçelere siyasi görüşler de dahil edilmektedir. İmparatorluğun Başkenti bombalanmaktayken tahta çıkan Son Osmanlı Halifesi Sultan Vahdettin’in ise bir hain OKU

Tarihin İlk Uçak Gemisini Batıran: Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker Kimdir?

Mustafa Ertuğrul, 1861 yılında, bir zamanlar Türklerin vatanı olan Girit’in Hanya ilçesinde dünyaya gelmiştir. Günümüzde, Türk toplumundan daha çok yabancılar tarafından tanınan Mustafa Ertuğrul, 1912 yılında Harp Okulundan topçu subayı olarak mezun olmuştur. Katıldığı ilk savaş 1915 yılındaki Çanakkale Cephesinde olmuştur. Burada, ANZAC Birliklerinin çıkartma yaptığı en tehlikeli bölgede bulunan OKU

Ziya Paşa’nın Oğlu ve Bir Şeref Ongusu: Albay Reşat Çiğiltepe Kimdir?

Miralay Reşat Çiğiltepe, “Nush ile uslanmayanı etmeli takdir, takdir ile uslanmayanın hakkı kötektir.” gibi pek çok ünlü güzel sözün sahibi olan Ziya Paşa’nın oğludur. 1879 yılında doğmuştur, Annesi Şevkiye Hanım, Ziya Paşa oğlu bir yaşındayken vefat ettiği için ona kendisi zor koşullarda bakmıştır.  Ziya Paşa sayesinde bir ünü olan aile, OKU

2. Abdülhamid Han’ın Rotschild Ailesi ve Siyonizm ile Aşkı

2. Abdülhamid hakkında daha önce İslamcıların yarattıkları çarpıtmalara ve abartmalara gerçeklerle cevap vermiştik, bir önceki makalemizde, devlet mülkünü kendi mülkü haline getirmesine, yolsuzluklara susmasına, aldığı borçlara, çürüttüğü donanmaya, Osmanlıyı, Alman sömürgesi haline getirmesine, resmi dili Arapça yapmaya kalkmasına ve pek çok konuya değinmiştik, temel noktamız bir önceki makalede “Çürütülen Türk OKU

Kürt Sorununa Gerçekçi Bir Bakış İle Tarihten Gerçekler…

Amiral Sir F. Derobeck, Lord Curzon’a 26 Mart 1920 günü şu telgrafı çekti.   “Kürdistan, Türkiye’den tamamen ayrılıp özerk olmalıdır. Ermenilerle Kürtlerin çabalarını bağdaştırabiliriz. İstanbul’daki Kürt Kulübü Başkanı Said Abdülkadir ve Paris’teki Kürt delegesi Şerif Paşa emrinizdedir.“ Kaynak: İngiliz Belgeleriyle Türkiye, Erol Uulubelen, S.258, Kraliyet Belgeleri, syf, 48, belge 33. OKU