Sultan I. Abdülhamid Kimdir?

Birinci Abdülhamid
Sultan I. Abdülhamid Kimdir?
5 (100%) 2 vote[s]

20 Mart 1765 tarihinde tahta çıkan I. Abdülhamid, III. Ahmed’in oğludur. Annesi, Rabia Şermi Sultandır. Hat sanatını seven padişah, yüksek tarih bilgisine sahipti. Sarayındaki kütüphaneleri bu amaçla derletmiştir. İmar ve ıslahat hareketleriyle tanınarak Osmanlının yenilikçi hareketlerinde adı geçmektedir. Özellikle de gelenekçi yapıdaki Yeniçeri Ağalarına cülus bahşişi vermemesi bu alandaki çatışmanın yansımasıdır.

İktidarı sırasında;

 • Sürat topçuları ocağını kurmak.
 • Yeniçerilerden gereksiz maaş alanları kayıttan sildirdi.
 • Bu faaliyetleri yürüten Sadrazam Halil Hamid Paşa’yı koruyamadığı için gelenekçilerin istekleriyle idam ettirdi.
 • 1782 yılındaki İstanbul yangınında tüm söndürme faaliyetlerini kendisi yürüttü ve halkın takdirini kazandı.
 • 1789 Nisanında ise vefat etti.
Kırım Savaşı
Daha sonra çıkacak 1853-1856 Kırım Savaşı Tablosu.

I. Abdülhamid Dönemindeki Önemli Olaylar – Küçük Kaynarca Anlaşması

Bunların başında, dönemi başarısızlıkla işaretleyen Küçük Kaynarca Antlaşması gelmektedir. Bu anlaşma ile Ruslar, Kırım’ı işgal etti. Osmanlı Sultanlığı halifelik yetkisi ile Kırım Müslümanlarını koruma yetkisini kullanmaya çalıştı. Ruslar ise Ortodoks Balkan topraklarının haklarını aynı şekilde koruma bahanesini kullanmaktaydı. Hem Türk hem de Müslüman olan bir toprak parçasının kopması, Osmanlıyı dağılma sürecine resmen soktu.

Rusya, Küçük Kaynarca Anlaşması ile;

 • Eflak, Boğdan, Besarabya, Akdeniz’deki bazı adalar Osmanlıya geri verilecek ama bu bölgede Hristiyan halk özgür olacaktı.
 • Osmanlı savaş tazminatı ödemeyecek ama üst maddeyi uygulayacaktı.
 • Kırım Ruslarda kalacaktır.
 • Karadeniz Türk gölü olma özelliğini kaybetmiştir.
 • Rusya kapitülasyonlardan faydalanacaktır.
 • Bu savaştan sonra Aynalı-Kavak Talimnamesi imzalanmıştır çünkü Rusların seçtiği Şahin Giray ile III. Selim’in seçtirdiği Selim Giray arasında savaş çıkmış, Osmanlı, Ruslardan çekindiği için karşı tarafın isteklerini kabul eden bir anlaşmaya imza atmıştır.
 • 1783 yılında, Ruslar, Kırım’ı bir eyalet haline getirmiştir.

Osmanlı-Avusturya Savaşı – Şebeş Zaferi

Ruslarla savaşan Osmanlı aynı zamanda, Avusturya ile de savaşmaktaydı. Arşidük Joseph 80.000 kişilik ordusu ile Osmanlı Ordusuna Şebeş Boğazında yenilmişti ancak ordusunu ikiye ayırmak zorunda kalan Osmanlı Devleti, Rusların Özi Kalesini Doğuda ele geçirmesi ile ağır darbe aldı. Özi Kalesindeki 25.000 insanın Ruslarca katledilmesi sonucu felç geçiren I. Abdülhamid, bundan sonrasında da sağlığını geri kazanamadı.

I. Abdülhamid’in Mimari Eserleri Nelerdir?

 • Birinci Abdülhamid Külliyesi
 • İstanbul Beylerbeyi Camii
 • Emirgan Çeşmesi
 • Hasköy Silahdar Yahya Efendi Çeşmesi
 • Gülşehir Kurşunlu Camii
 • Unkapanı Şebsafa Camii
 • Yozgat Ulu Camii
 • Karavezir Medresesi

Dilerseniz, Sultan II. Abdülhamid ve Donanma makalemizi okuyabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir