Türk Milliyetçileri Türkiye’de Nasıl Yargılandı? Uğur Mumcu Anlatıyor!

Tarih, geçmişin dedikousu değildir. Geçmişte olanların toplumsal ve ekonomik nedenlerini araştıran ve bugün ile ilgi kuran bir bilimin adıdır. Ancak bugüne dek, çağlar sürmüş bir imparatorluğun yıkılış nedenleri, bugünün gerçeklerine ışık tutacak biçimde belgeleri ile ortaya konmamış; ilkokul tarih kitaplarından üniversite siyasal tarihine değin aynı dar görüşlülükle açıklanmaya çalışılmıştır. Öyle OKU

Gerçek Milliyetçi Kimdir? Şehit Gazeteci Uğur Mumcu Anlatıyor!

“Uyan Ey Gazi Kemal” kitabının 25-26. sayfalarından derlenmiştir.   Gerçeği Anlamak (Londra Mektupları)   Geçenlerde Londra’nın ünlü sanayi müzesine gittim. Yanımda milliyetçi ve mukaddesatçı bir de profesör vardı. Müzede sanayi devriminden bu yana tüm teknik buluşlar sergilenmiş, Müzeyi şöyle bir gezerseniz sanayi devriminin tüm aşamalarını adım adım izliyorsunuz, Profesör de OKU

Rusya’nın Bitmek Bilmeyen İşgalleri ve Ülkemizdeki Russeverler

“Rusya’nın komşuları, Rusya ile savaşmak istiyor, bakın ülkelerini nasıl da Rusya’nın yanına koymuşlar.”  Ülkemizde belirli bir küme vardır, bu küme öyle ki Rusya nereyi işgal ederse etsin, kendi ülkesi dahil, ABD’nin olacağına onun olsun der, böylelerine biz Moskova Artıkları demekteyiz, İslamcıları Medrese Artığı olarak çağırdığımız gibi.   Rusya’nın son 20 OKU

Kuru Milliyetçilik, Bilim ve Anavatan Düşmanlığı

  Kısa bir siteme bu başlığı, uygun gördük, kuru Milliyetçiliği, Atatürk bir sözünde Marksistleri eleştirirken toprağa sadece madde gözüyle bakmalarına değinmiştir, “İnsanın kendi toprağına sahip olup ona benim diyebilmesi kadar güzel ne olabilir.” diyerek, kendi vatanı ile Galapagos adaları arasında fark yok diyenleri değerlendirmiştir, her gün en fazla 3 ya OKU

Sultan 2. Abdülhamid Han ve Taht Aşkı ile Çürüttüğü Türk Donanması

2. Abdülhamid Hakkında Önsöz Türk tarihini tahrif etmekte ısrarcı olan pek çok küme vardır. Bu kümeleri etkinlik sıralamasına göre düzenlersek, şüphesiz ki en başta gelecek olan küme, İslamcılar olacaktır. Bu kümeye göre, Kurtuluş Savaşı dahi yaşanmamıştır, şehitlikler düzmecedir, İngilizlerin emrinde çalışmış ve sonra da İngiliz zırhlısına binerek kaçmış, Hint Müslümanlarına OKU

Katar, Türkiye, Suud Ailesi, Terör ve Doğalgaz Çözümlemesi

Arap Dünyasını Anlamak İçin Önsöz Öncelikle, Arap ülkelerinin doğasını anlamadan söz konusu sorunun anlaşılabilmesi mümkün değildir, ön söz boyunca bu yüzden Arap ülkelerinin düşünüş ve yönetiliş biçimini aktarma gereği duyuyoruz. Osmanlı İmparatorluğu Arap Coğrafyasından çıkarıldıktan sonra, bölgedeki hakimiyet için Sömürgeciler ve Büyük Arap Aileleri arasında, yerel halk, kaynaklar ve küçük OKU

Altay Dağlarının Nefesi, Osman Batur Kimdir?

Osman Batur, Türklerin yabancı olduğu tarihlerinde kilit noktadaki bir isimdir, farklı coğrafyalara dağılmış farklı lehçelerden ve yüzlerce yıl farklı Ulusların sömürgeciliğine maruz kalmış Türk topluluklarından birisinin ongusudur. Türk tarihinin özellikle de unutulan yanları ile ele alınması, Türklerin jeopolitik derinlikte ilerlemesini, dostlukların ve müttefikliklerin ne amaçla, nelerden yaratıldığını anlamaları açısından önemli OKU

Türklüğün Rengi Olmaz Dedirten Zenci Musa Kimdir?

Önsöz Zenci Musa, zayıf çocukların doğduğu Sudan’da iri cüssesi ile doğmuş, kişiliği de bedeni gibi sıradışı olan bir Teşkilat-ı Mahsusa Gizmeni(Ajanı) idi. Zenci Musa, Sudanlı olduğu için her zaman olduğu gibi kökencilerin yani ırkçıların ve ümmetçilerin ayrı tepkiler geliştirdiği bir isimdir. Bir grup, kökeni farklı olduğu için  Türk kabul etmez, OKU

Kurtuluş Savaşında Bir Baba, Süvari ve Tümgeneral, Hayrullah Fişek

Önsöz Kurtuluş Savaşı’nda, 1. Dünya Savaşı’nda, Balkanlarda, 97 Yunan Harbi, 93 Rus Harbi, 1854 Kırım Harbi, arada sürüsüyle Kürt, Rum, Ermeni, Sırp, Arap isyanı ve fakirleştikçe fakirleşen Türk çiftçisi, parçalandıkça parçalanan Türk Subayı… Enizeli Yahya’dan 15 yaşındaki Nuri Çavuşa, ongumuz Boğazlıyan Kaymakamı  Kemal Bey’e… Anılarını yaşatmak için kurduğumuz Kaybolan Dahilerimiz, OKU

Dünya Dil Sömürü Haritası – Neden İngilizce Öğrenmelisiniz?

Günümüzde, sömürgecilik çeşitli kültürleri devşirmek için filmleri, müzikleri, çeşitli teknolojilerin aktarımını kullanmaktadır. Evrensel dil algısı ile her Sömürgeci Büyük Güç, kendi egemenliği altındaki kukla devletlere, kendi dilinde eğitim veren üniversiteler açtırmakta, kendi dilinde çekilen dizileri yönlendirmektedir, hatta arama motorlarının tercihinden, işletim sistemi tercihlerine kadar bu görülmektedir. Eskiden ise süreç daha OKU