29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Gerçekten Kutlu Olsun Mu? – Uğur Mumcu Yazıyor

Rate this post

Bugün, gün 10 Kasım.
Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın ve devrimlerin önderi Atatürk’ü bu ölüm yıl dönümünde her gün artan saygılarla anıyoruz. Bu yıl dönümünde de ulusal kurtuluşçu ve devrimci, basmakalıp beylik sözler ve yapay bağlılık söylevleri ile anılacak. Şu sözleri ne TRT’de duyulacak ne bu sözler söylevlerde yer alacak:

“Efendiler! Biz bu hakkımızı korumak, bağımsızlığımızı güven altında bulundurabilmek için hepimiz, bütün ulusça, bizleri yok etmek isteyen emperyalizme ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı ulusal topluluğumuzla savaşmayı seçen bir öğretiğiyi izleyen insanlarız.” (1 Aralık 1921, Söylev ve Demeçler-1 s.198)

“Efendiler! Yaşamın felsefesi, tarihin garip oluşumu şudur ki, her iyi her güzel, her yararlı şey karşısında onu yok edecek bir güç belirir. Bizim dilimizde buna yobazlık denir. İyi bir şey yaptınız mı, biliniz ki bunu yok etmek için karşınıza ters bir görüş, gerici bir güç çıkacaktır. Onun içindir ki yapmadan önce o kara gücün yok edilmesi önlemini de almış olmak gerekir.” (Afet İnan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 Eskişehir-İzmit Konuşmaları, s.109)

Kurtuluş Savaşı günlerinde Mustafa Kemal Atatürk…

“Yüzyıllardan beri boyun eğmeye alıştığımız bir yönetim biçiminin dışına çıkacak dünyada benzeri olmayan bir devleti kurduk. Ama bu yenileşmenin kesinlikle ters yönden bir davranış getireceğini aklımızdan çıkartmamak gerekir . Bu davranışa özel deyimiyle irtica derler. Yaptığımız işler ve aldığımız sounuçlara göre, bu gibi gerilikler her zaman beklenebilir.” (22 Ocak 1923, Söylev ve Demeçler-2 s. 68-89)

“Efendiler! Yeryüzünde 300 milyonu aşkın İslam vardır. Bunlar, ana, baba, hoca eğitimleri ile eğitilmekte, ahlaklanmaktadırlar. Ama ne yazık ki gerçek olan şudur ki, bütün bu milyonlarca insan yığınları, şunun bunun tutsaklık ve aşağılatıcı zincirleri altındadır. Aldıkları manevi eğitim ve ahlak onlara bu tutsaklık zincirini kırabilecek insanlık seçkinliğini verememiştir, veremiyor. Çünkü hedef ulusal değildir.” (22 Eylül 1924. Söylev ve Demeçler-2 S.198)

Kurtuluş Savaşı sırasında, Türk siperlerine saldıran Yunan İşgalci Askerleri…

“Uygar ve uluslararası kıyafet, bizim için çok cevherli ulusumuza yakışır bir kıyafettir, onu giyeceğiz… Yunan başlığı olan fes giymek caiz olur da şapka giymek neden olmaz? Ve yine onlara bütün uluslara anımsatmak isterim ki, Bizans papazlarının ve Yahudi hahamlarının özel giysileri olan cübbeyi nasıl giydiler?” (28 Ağustos 1925; Söylev ve Demeçler-2 S. 210-211)

“Kimi yerde kadınlar görüyorum ki, başına bir bez ya da peştemal ve buna benzer bir şeyler atarak, yüzünü gözünü gizler ve yanından geçen erkeklere karşı ya arkasını çevirir ya da bir yere oturarak yumulur. Bu davranışın anlamı nedir? Efendiler! Uygar bir ulus anası, ulus kızı bu garip şekle, bu vahşi görünüşe girer mi? Bu hal ulusu çok gülünç gösteren bir görünümdür! Hemen düzeltilmesi gerekir.” (30 Ağustos 1925, Söylev ve Demeçler-2 s.217)

Ulusun Gücü ya da Kuvva-i Milliye Örgütüne üye Türk Kadınlarının kurtuluşa giden yolda emekleri…

“Efendiler! İyi biliniz ki; Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar ülkesi olamaz. En doğru yol, en gerçek tarikat, uygarlık yoludur. Uygarlığın buyruk ve isteğini yapmak insan olmak için yeterlidir.” (30 Ağustos 1925, Söylev ve Demeçler 2, s.215)

“Unutmamak gerekir, ulusun egemenliğini bir kişide ya da belirli kişilerin elinde bulundurmakta yarar bekleyen bilgisiz ve aymaz insanlar vardır. Hükümdarlar, kendilerini kuruntudan doğan bir gücün temsilcisi sanırlar ve bundan hoşlanırlar. Onların çevresindeki çıkarcılar bunu din giysilerine büründürerek bütün ulusu aldatmaya, kandırmaya çalışırlar. Nitekim şimdiye kadar çalışmışlardır. En sonundau lusun kulağı bu nağmelere dolar ve telkinlerinin din gereği ve gerçeğin özü olduğunu sanır. Bu gibilere gerici ve davranışlarına da gericilik denir… Kesinlikleve korkmadan söylerim ki, ulusal egemenliğimizin her zerresini şu ya da bu olla kayıtlamak isteyenler en koyu gericilerdir.” (31 Ocak 1923, Söylev ve Demeçler-2 s88.)

Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal ATATÜRK ve Askerleri…

Dinsel gericilik bugün devletin resmi siyaseti olmuştur. Atatürk’ün bu sözleri bunun için anımsanmaz, bu sözleri okullarda ve TRT’de bunun için dillere alınmaz. Atatürk’ün bu sözlerini birer inanç ve direnç kaynağı olarak yüreklerimizde taşıyoruz.


Bu yazı, 10 Kasım 1990 günü, Cumhuriyet Gazetesi’nde Aydınlanma Şehidi Uğur Mumcu tarafından yazılmıştır. Bugün, 29 Ekim 2018 günüdür. Kutlanmakta olan Cumhuriyetin, Türkçülük, Bilimsellik, Devletçilik, Halkçılık, Devrimcilik, Cumhuriyetçilik temel gerçekliklerinden koptuğunu, kaybedilen bu olguların ise geri kazanılması için toplumun geniş kesiminin büyük bir bilinç ve fedakarlık ile örgütçe çalışması gerektiği, gizli bir gerçeklik değildir. Bu bağlamda, herkes önem taşır ve hiç bir şey için asla geç değildir.

“Umutsuz durum yoktur, umutsuz insan vardır. Ben umudumu asla yitirmedim.”
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Author: Politik Deli

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir