İkiz Yasalar Nedir? Bilmediğiniz AKP-HDP İlişkisi!

Rate this post

NEDİR BU İKİZ YASALAR?

Öğrendiğim bir şey varsa o da Türk Ulusunun uzun sözleri sevmediğidir, İkiz Yasalar ile ilgili size yüzlerce sayfa şey yazılabilir ancak hiç birisi aşağıdakinin özünden fazlasını anlatamaz.

Fotoğrafta gördüğünüz bir Türk Askeridir, yer Kuzey Irak, 1995, Sınır Ötesinden, soğuk havada terler akarken, dağda sigaralar paylaşılırken, Çekiç Güç, Ankara’dan İktidar ve Muhalefet desteği ile PKK’ya yardım ederken, TSK içerisindeki bir grup gönüllü subayın, başlattığı bu çabalar, Türkiyenin ömrünü uzatma maksadındaydı, günümüzdeki ihanetlerin temeli olan İkiz Yasalar ile girilen süreçte, çekilen bu çileler ne kadar işe yaramıştır bilemem.

Hakkari Dağ Komando Tugayından Bir Türk Askeri
Hakkari Dağ Komando Tugayından Bir Türk Askeri

Tarih, 4 Haziran, 2003, TBMM’de bir konu görüşülüyor. İkiz Yasalar… Yasa, AKP ve kısmen CHP desteği ile geçiyor, Ahmed Necdet Sezer de Cumhurbaşkanı olarak onaylıyor.  İşte onaylanan ihanetin 3 maddesi aşağıdadır.

  1. Bütün halklar kendi kaderlerini tayin hakkına sahiptir. Bu hak vasıtasıyla halklar kendi siyasal statülerini serbestçe tayin edebilir ve ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmelerini serbestçe sürdürebilirler.
  2. Bütün halklar, doğal kaynakları ve zenginlikleri üzerinde kendi yararına serbestçe tasarrufta bulunabilir. Bir halk sahip olduğu maddi kaynaklardan hiçbir koşulda yoksun bırakılamaz.
  3. Bu sözleşmeye taraf bütün devletler, kendi kaderini tayin hakkının gerçekleştirilmesi için çaba gösterir ve Birleşmiş Milletler şartının hükümlerine uygun olarak bu hakka saygı gösterir. denmektedir.Ayrıca, Anayasanın 15. Maddesine göre düzenlenen, seferberlik, afet ve savaş gibi olağanüstü durumlarda dahi sınırlandırılamayan İkiz Yasalar, BM Kapsamında bir sözleşmedir ve Türkiye Anayasasının herhangi bir maddesi ile de çelişse dahi kısıtlanamamaktadır, Türkiye’deki sözde halklar adı altında bulunan kültürel azınlıkların ayrı bir devlet kurması bundan 13 yıl önce AKP ve sözde muhalefetin gizli desteği ile onaylanmıştır.Bugünkü Çözüm Süreci, Parti Kapatmayı zorlaştıran Referandumları, HDP’nin sürekli ilerlemesini bu şekilde de yorumlayabilirsiniz, gelişi güzel yapılan bir kaç gözaltı ya da kapatılan partiler, Türkiye Cumhuriyetinin bitik, yitik savunma dizgesinin bir kaç çırpınışı ve politikadaki kirli insanların çıkarları için taktığı çelmelerden farksızdır, vatanseverlik babında önemli bir etki yaratamamaktadır sadece halkın daha da kötüye giderken, eskiye duyduğu özlemi arttırmaktadır.Aşağıda, 1995, Hakkari, bu askerlerin emeği, kanı, teri, çilesi meclisteki hainler tarafından her zaman silinmiştir.
“Ülkesi için kanını akıtan asker, ülkesi için mürekkebini döken bilgin kadar kutsaldır ancak hiç birisi, ülkesine karşı imzasını satan seçilmişler kadar etkin değildir.”

Author: Politik Deli

1 thought on “İkiz Yasalar Nedir? Bilmediğiniz AKP-HDP İlişkisi!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir