2200 Yıl Önce Dünyanın Etrafını Kim Ölçtü?

İçindekiler Gnomon ya da Gnömön Nedir? Eratosthenes Dünyanın Çevresini Nasıl Ölçtü? Stadion Uzunluk Birimi Nedir? Sanılanın aksine Eskil Çağda, dünyanın yuvarlak olduğu bir sır değildir. İbrani dinlerin gezegene hakim olmasıyla yadsınan ve Klasik Çağı sonlandırarak Orta Çağ Skolastizmini egemen kılan döneme kadar, dünyanın yuvarlak olduğu bilinmekteydi. Peki, dünyanın yuvarlak olduğunu OKU