2. Abdülhamid Han’ın Rotschild Ailesi ve Siyonizm ile Aşkı

2. Abdülhamid Han’ın Rotschild Ailesi ve Siyonizm ile Aşkı
5 (100%) 1 vote

2. Abdülhamid hakkında daha önce İslamcıların yarattıkları çarpıtmalara ve abartmalara gerçeklerle cevap vermiştik, bir önceki makalemizde, devlet mülkünü kendi mülkü haline getirmesine, yolsuzluklara susmasına, aldığı borçlara, çürüttüğü donanmaya, Osmanlıyı, Alman sömürgesi haline getirmesine, resmi dili Arapça yapmaya kalkmasına ve pek çok konuya değinmiştik, temel noktamız bir önceki makalede “Çürütülen Türk Donanmasıydı”, bu makalemizdeki temel konumuz ise gene İslamcıların en büyük yalanlarından olan 2. Abdülhamid’in bir Siyonizm karşıtı olduğu ve Yahudilere karşı Filistin’de bir mücadele verdiği iddiaları olacak. Bir önceki makalemiz olan Sultan 2. Abdülhamid Han ve Haliç’te Çürüttüğü  Türk Donanmasını tıklayarak okuyabilirsiniz.

Osmanlı İmparatorluğu ve Rothscild Ailesi Müttefikliği

Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde yapılan son çalışmalarda, 2. Abdülhamid’in Yahudilerin, Filistin’den toprak satın almalarına izin verdikleri görülüyor.  Rothschild Ailesinin ilk kolonilerini, 2. Abdülhamid döneminde kurduğu ve bölgeye göç getirdiği de kanıtlanan bilgiler arasında.  Rothscild Ailesi ile Osmanlı Padişahları arasındaki bağlantıları inceleyen Doç. Dr. Sezai Balcı ile Prof. Dr. Mustaca Balcıoğlu, son çalışmalarını Rothschildler ve Osmanlı İmparatorluğu adlı bir kitapta belgeleriyle yayınladı. Belgelere göre Rothschild Ailesi, Rusya’ya ve yayılmacılığına karşı yaşadıkları Avusturya, Britanya, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerdeki ekonomik güçlerini kullanarak Osmanlı ile müttefik olmuş ve Osmanlı Ordusunu, Ruslara karşı finanse etmiştir, 1854 yılında Osmanlı ise bu güven ve müttefiklik bağlantısı ile ilk dış borcunu almış, 1876 yılında ise iflas ettiğini duyurmuş, sonrasında gelişen süreçte ise devletin kasası bağımsızlığını kaybedince, siyasi bağımsızlık da sadece, saray önündeki bir sembolik bayrağa indirgenmiştir.

Belgelere göre, Osmanlı ve  Rothscild Dostluğu ilk olarak 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşına dayanıyor, 2. Mahmut ile görüşerek, dostça ilişkiler kuruluyor, alınan mali ve askeri destek sonunda ise 1854’e giden süreç açılıyor. 1853 Yılının Temmuz Ayında, edinilen bilgilere göre, Osmanlı Ordusu, Rothschild Ailesinin firmalarından, 40 bin tüfek, 50 milyon kapsül, 10 milyon fişek alırken, silahlar için de 10 milyon 514 bin 976 kuruşluk bir ödeme gerçekleştiriyor. Tuna nehri kıyılarındaki Türk kalelerine gerekli iaşe giderlerinin sağlanması için de Avusturya üstünden, Rothschildlara ait Stametz Şirketi ile anlaşılıyor.

II. Abdülhamid Kimdir ve Rotschild Ailesi ile İlişkileri Nelerdir konusunda yazılmış bu betiğin önsunumunu okuyabilmek için renkli alana tıklamanız yeterlidir.

Osmanlıyı Finanse Eden Rothschild Ailesinin Amacı Neydi?

Amaçları, Yunanistan’ın kurulurken  Osmanlıya ödediği tazminatın hikayesinde ortaya çıkmaktadır ancak bu hikaye olmasa dahi, kendi çıkarlarını düşünen her politik kümenin amacı her zaman için kendi gücünü ve varlığını arttırmak olduğu en uzak ufuklardan dahi görülebilir bir gerçektir. Yunanistan’ın tazminatını ödemek için gelen Nathaniel de Rothscild, 1834 yılında İstanbul’a geliyor, yanında ise Avusturya Prensi ve Diplomat Klemens Von Matternich bulunuyor. Görüşmeleri aktaran belgelere göre, Natheniel de Rotschild’ın temel amacı Osmanlı İmparatorluğunun kendilerinden borç almasını sağlamak, böylece Osmanlı kaynaklarına erişim hakkı elde ederken, İsrail’in kuruluşuna giden yolda ellerine koz alabilmek. 2. Mahmut, her ne kadar çeşitli konularda hatalı bir politikacı olsa da, Rothscild Ailesinden borç almak gibi bir hataya düşmüyor, peki bu hataya kim düşüyor dersiniz? Çeşitli yerlerde Siyonizme karşı savaştığı iddia edilen birisi  Yahudilerden borç almakla kalmayıp onlara Anadolunun madenlerini satmış olabilir mi? Üstüne de Filistin’de koloniler kurmalarına izin vermiş de olabilir mi?

Donanmanın yakıt kaynağı Karasu Kömür Madeni Abdülhamid tarafından Fransızlara böyle satılmıştı.

2. Abdülhamid ve Yahudi Rothscild Ailesi Arasındaki Aşk

Rothschild Ailesi, Padişah 2. Abdülhamid’e iki kez borç vermiştir, Abdülhamid’in Osmanlının dış borçlarını azalttığı ise gene bir İslamcı yalandır, kendisi en çok  borç alan Padişahlardan birisi olmakla beraber en çok toprak kaybeden padişahtır, Türk Ordusunu çürüten, donanmayı eskiten, Türk Aydınlarının felsefe ile uğraşmasını yasaklamış, tahtı için her türlü aydınlığı söndürmek için Avusturyalı Hasburgları arkasında bırakmış birisidir, keza İslamcıların iddia ettiği gibi de İslamcı birisi değildir. 2. Abdülhamid, Rothschild Ailesinden 1891 yılında 6 Milyon 316 bin 920 sterlin borç almaktadır, üstüne de bir önceki 2. Abdülhamid Makalemizde belirttiğimiz üzere kendisi bu dönemde Anadolunun madenlerini, işletmelerini de Fransız, İngiliz, Alman firmalara peşkeş denilebilecek fiyatlarla satmıştır, bu satılan işletmeler ve madenler de Fransız-İngiliz-Alman adı altında barınan çeşitli firmalar olsa da içlerinde gene Rothschildların iş ortakları bulunmaktadır.  1891 yılında alınan borcun, geri ödeme süresi ise 60 yıldır, yani Osmanlı İmparatorluğu, 2. Abdülhamid döneminde 60 yıl boyunca beli doğrultmayı da düşünmemektedir, herhangi bir şekilde ileri görüşlülük ile devleti düzeltmek gibi bir amacı olmayan 2. Abdülhamid Yönetimi, ikinci Rothschild borcunu ise 1894’te alır, 60 yıl ödenecek borç yetmemiş olacak ki 10 Milyon Frank’ını bir gecede Osmanlı bankasından Alman bankalarına devletin borcuna dahil olur ve el koyarlar korkusu ile geçiren emlak zengini, Mehmet Akif’in deyimi ile Saraydaki Baykuş, 15 Ekim 1955 tarihine kadar ödenmek koşulu ile 8 milyon 212 bin 340 sterlin olarak ikinci borcu da almıştır. Faiz oranı ise akılsızlığın bir diğer kanıtı olarak %4 olmuştur. Bu durum daha sonraki süreçte, faizin bile ödenmesini imkansız kılacak bir pranga yaratmıştır.

Belçika,Fransız,İngiliz,Alman,Avuturya Firmalarına satılan Osmanlı Tütün Sahaları ve oluşan Oligopol, Abdülhamid’in bir başka başarısı

2. Abdülhamid’in Borçlarına ve Alman Bankalarındaki Paralarına Ne Oldu?

Alman bankalarına, korkakça devletin borcuna sayarlar korkusu ile aktardığı parasına ne olduğu bugün dahi bilinmemektedir ancak Almanların bu parayı geri vermediği ve kendileri için kullandıkları en gerçekçi tahmin olacaktır, Rothschild Ailesinden alınan borçlar ise 1955 yılına kadar Genç Türkiye Cumhuriyeti tarafından yüz yıllarca Osmanlı Soyluları tarafından sömürülmüş Anadolu-Trakya Türklerinin alın terinden ödenmiştir.

2. Abdülhamid’in Rothschild Ailesine 10.000 Sigaralık Hediyesi

Türk tütünü, bu dönemde dünyada ünlüdür, ABD’deki sigara paketleri üstünde dahi fesli Osmanlı beyefendileri vardır, tütünün hakikisi hissini vermek için Osmanlı ile tütün ilişkisi bu kadar bağdaşmıştır. 2. Abdülhamid ile Rothscild Ailesi 1888 yılında bir görüşme yapmıştır, görüşmede 1. Baron Rotshcild (Nathan) bulunmuştur.  Rothcsild Ailesi Avrupadaki tüm ülkelerde hemen hemen mal varlığına sahip olarak uluslararası bir yapıdadır, daha da önemlisi devletlerin çatışmalarından kendilerine çıkar elde etmektedir, bazı ülkelerle çıkarları bağdaştığı gibi o ülkelerin kanun koyucusuna da ihtiyaç duydukları için diğerlerine göre daha yakın bir müttefiklik içindedirler. Baron olmalarına gelir isek, soyluluk unvanı alarak mülk edinmenin önündeki engelleri kaldırmışlardır, bu dönemde krizdeki devletler Baronluk, Lordluk gibi unvanları para karşılığı satarak bu krizlere çözüm üretmek istemiştir.

2. Abdülhamid Han ve Baron Rothschild Arasındaki görüşme, dönemin gazetesi olan Moniteur Europeen Gazetesine yansımıştır, 10 Temmuz 1888 günkü sayısında, görüşmeyi haber vermektedir. 27 Temmuz 1888 günü ise 2. Abdülhamid, demir yollarının 7 km sağı ve 7 km solu dahil olmak üzere tüm maden arama ve kullanma haklarını vermek üzere, Rotshcild Ailesinden Anadolu Demir Yollarının yapımını üstlenmesini ister. Bu yüzdendir ki bu dönemdeki demir yolları çeşitli maden sahalarından geçirilebilmek için gereksizce uzatılmış, en basit ve gereksiz nüfussuz alanlara dahi demir yolu yapılmıştır, zikzaklı yapımlar ile Anadolunun madenleri çalınırken, yetmemiş, bölgedeki Arkeolojik buluntular da Abdülhamid tarafından yabancılara peşkeş çekilmiştir. 2. Abdülhamid, Rothscild Ailesine madenleri, arkeolojik bulguları peşkeş çekmekle kalmayıp ikna etmek için hususi hazırlanmış 10.000 sigara hediye etmiştir.

Dönemin Moniteur European Gazetesi, Abdülhamid ve Rotshcild Aşkını şöyle anlatmaktadır.

“Baron Rothschild ile kerimesi dün Talya vapuruyla Dersaadet’i terk eylemişlerdir. Talya Vapuru Pire’ye uğrayıp sonra Ancona ve Marsilya’ya gidecektir.

Baron Rothschild’in geçen cuma selamlığından sonra 27 Temmuz 1888 Yıldız Sarayı Hümâyûnu’nda gördüğü iltifat Hazret Cihanbânî ve huzûr Hümâyûn’a kabulden fevkalgaye mahzûz olduğu temin ediliyor.

Zât Hazret Padişahî Baron ile bir saat kadar müddet mülakat ederek envai ulunmuştur ve Anadolu şimendiferlerinin Baron tarafından teşkil edilecek bir heyetsarrafiye tarafından inşa arzusunu dermiyân buyurmuşlardır.

Bu arzu Cihanbanî Mösyö Rothschild’ce büyük mahzûziyeti celbetmiş olup mumaileyh tedkik keyfiyet edeceğini vaad eylemiştir. Baron’un mazhar olduğu envai iltifatlardan başka avdeti esnasında ZâtHazret Padişahî kendisine bilhassa imâl ettirilmiş on bin aded sigara hediye buyurmuşlardır.”

Osmanlının Parasını Kim Basıyordu?

Ottoman Bank isimli ilk merkez bankası, 1856 yılında İngiliz Sermayesi ile kurulmuştu, şirkete yeni katılan Fransız ortakların, Abdülaziz tarafından onaylanması ile söz konusu banka 1863 yılında Şahane Osmanlı Bankasına dönüştü, yabancı sermayesi üstünde, yabancıların onayına ve ortaklarına ihtiyaç bırakan bir merkez bankası yaratılmıştı.  Çok geçmeden yabancı sermayesine karşı direnemeyen Osmanlının iflas etmesi ile kurulan Borçlar  İdaresi, Osmanlı Merkez Bankasına el koymuştur, Osmanlı Bankası böylece Paris’e taşınmış, para basma yetkisi tamamen yabancıların eline geçmiş, Osmanlı ekonomisi de yabancı boyunduruğuna girmiş oldu. işte Abdülhamid’in parasını Alman Bankalarına taşımasının bir nedeni de budur, bu borcu ödeyecek olan fakir Anadolu çiftçisi, askeri olacak ancak  Osmanlı  Padişahı olmayacaktır, o tekrar tahtı için yolsuzluklara susacak, fakir halkı yolmak için fırsat arayacaktır, Fransa’ya taşınan Osmanlı Bankasının yeni sahibi artık Yabancılardır ve bu bankadaki pay sahiplerinin arasında Osmanlıya Borç vererek iflasını hazırlamış Rothscild Ailesi başı çekmektedir, yani Osmanlının parasını dahi, Yahudiler basmaktaydı, daha da önemlisi ise Genç  Türkiye Cumhuriyeti 1924 yılında, Şahane Osmanlı Bankasının para basma yetkisini elinden alarak bu duruma son vermiş, 1930’ların başında Türkiye Merkez Bankasını kurarak, bu hakkı yabancılardan tamamen söküp alıp Türklere vermiş, bir daha aynı sorun yaşanmasın diyerek bankayı hisselere ayırarak, halka, memurlara yüz binlerce ayrı hisse halinde satmış, büyük payı devlete bırakmış ve kanunen de banknot basma yetkisini çoğunluk hissesine göre değil devletin bankanın özüne sahip olmasına dayanarak, devletin kendisine vermiştir.

Paris’e taşınan Osmanlı Bankasının belgesi.

Sonuç;

Tüm bu yapılanlar yetmemiş olacak ki 2. Abdülhamid, Filistin’den toprak satın almalarına izin vermiş, çeşitli Yahudi nüfusunu bölgeye getirerek koloniler kurmalarına da izin vermiştir, 1948 yılına gelindiğinde ise Bolfour Bildirgesi ile buradaki Yahudi nüfusu, İsrail’in kuruluşu için hazır bir bahane oluşturmuştur, işte çeşitli yerlerde Theodor Herzl’e toprak satmadı diye iddia edilen 2. Abdülhamid’in kendisi, 78.000 altına Kıbrıs’ı İngilizlere satmış bir Adamı, övmek ve yüceltmek için “toprak satmadı” diye övmeye kalkanlar, en çok toprak kaybeden Adamı “36 yıl şunu yaptı, bunu yaptı” herzeleri ile savunulmaya çalışılmaktadır. Amacın, sahte bir tarih hazırlayarak Atatürk ve onun Akılcı, Milliyetçi ilkelerine karşı bir figür yaratmak olduğu ortadadır, İslamcıların bilmediği ise Türk insanının artık okuyarak cesurca bilinçlendiği gerçeğidir.

Atatürk  Dış Borç Hakkında Ne Düşünüyordu? Bu döneme Nasıl Bakıyordu?

Arkadaki yazıya dikkat ediniz.

Atatürk, tanzimat devrindeki bu borçlanmayı ve yabancı boyundurukluğunu şöyle aktarıyordu;

“Tanzimat’ın açtığı serbest ticaret devri, Avrupa rekabetine karşı kendini savunmayan ekonomimizi bir iktisadi kapitülasyon zinciri ile bağladı. İktisat alanında bizden çok kuvvetli olanlar, yurdumuzda bir de ayrıcalıklı durumda bulunuyorlardı. Gelir Vergisi vermiyorlardı. Gümrüklerimizi ellerinde tutuyorlardı. Rakiplerimiz, bu suretle gelişmemizin ve ilerlememizin önüne geçtiler.”

“Geçmişte ve özellikle Tanzimat devrinden sonra yabancı sermaye ülkemizde müstesna bir mevkiye sahip oldu ve ilmi manası ile denilebilir ki devlet ve hükümet yabancı sermayenin jandarmalığından başka bir şey yapmamıştır.”

“.. . Efendiler, iktisadiyat sahasında düşünürken ve konuşurken zannolunmasm ki, biz ecnebî sermayesine hasım
bulunuyoruz. Hayır, bizim memleketimiz vâsidir. Çok sa’y ve sermayeye ihtiyacımız vardır. Binaenaleyh kanunlarımıza riayetkâr olmak şartıyla ecnebi sermayelerine lâ-zım gelen teminatı vermeye her zaman hazırız ve şâyân-ı arzudur ki, ecnebi sermayesi bizim sa’yimize ve servet-i sâbitemize inzimam etsin. Bizim için ve onlar için faydalı neticeler versin; fakat eskisi gibi değil. Filhakika mazide ve bilhassa Tanzimat devrinden sonra, ecnebi sermayesi memlekette müstesna bir mevkie malik oldu. Ve ilmî manâsıyla denebilir ki, devlet ve hükümet ecnebi sermayesinin jandarmalığından başka bir şey yapmamıştır. Artık her medenî devlet gibi, millet gibi, yeni Türkiye dahi buna muvafakat edemez. Burasını esir ülkesi yaptıramaz.”

Mustafa Kemal ATATÜRK

Kaynak: Söylev ve Demeçler, c1, s, 226 ve c2, s, 110. ile Atatürk Devri Fikir Hayatı syf. 315-316

“İstiklal-i Tam Türkiye için İstiklal-i Mali şarttır.” Mustafa Kemal Atatürk

Makalemizde geçirdiğimiz, Anadolu işletme ve madenlerinin satımı, Osmanlı bankasındaki Abdülhamid milyonlarının Alman bankalarına geçirilişi, donanmanın çürütülmesi ve dahası için yazının başına koyduğumuz makale bağlantısına bakınız.

Dipçe: Osmanlı İmparatorluğunun 1789,1799 ve 1839 yıllarında borç almak için kendisi başvuru yapmıştır ancak İngiliz Hükümeti tarafından bu dış kredi talepleri reddedilmiştir, Rotshcild Ailesi borç vermek isterken, Britanya Hükümetinin buna karşı çıkması iç çıkar çatışmalarından, Ailenin kendi içindeki görüş ayrılıklarından da meydana gelmiş olabilir ancak 1853 yılında, istenilen olmuş, Osmanlı İmparatorluğunun borç alması sağlanırken çeşitli siyasi hükümetler de Panslavizm tehlikesi ile ikna edilmiştir.

Politik Deli
28 Ağustos 2017

Author: Politik Deli

29 thoughts on “2. Abdülhamid Han’ın Rotschild Ailesi ve Siyonizm ile Aşkı

  1. Yalan söylüyorsun ciğerim ilk türk lirası ingilterede basıldı üstelik o merkezbankasının büyük bölümü yabancılardaydı devletin payı sadece yüzde 15 idi hatta şu anda bile yüzde ellibeşi devletin gerisi yine yabancıların

  2. Abdulhamid ile ilgili Soylediklerini ispat edecek bir belge yayinlamak yerine fransizca eski belgeler gosteriyorsunuz dediklerinizin yalan oldugunu belgeleyen evraklari en siradan tarihci bile devlet arsivinde bulacahini bilir Bence siz tarhle ilgili yazmayin cunku arastirmaci degilsiniz mahalle dedikodulari bunlar ve muhtemelen hamamda kocakarilardan duymussunuz

  3. Çok güzel anlatmışsınız, gerçekten Abdülhamid hakkındaki gerçekleri sayenizde görüyoruz.

      1. Çok teşekkürler! II. Abdülhamid ve Rotschild ailesi hakkında gerekli tüm bilgileri size vermeyi sürdüreceğiz.

  4. II. Abdülhamid ve Rotschild Ailesi arasında bağ var demek çok ciddi bir itham ama yazıda deliller de sunulmuş ne diyelim, elinize sağlık.

  5. Şu yorumlara bakıyorum da gülüyorum. İki satır yazıyla Abdülhamid i şimdi daha iyi tanıdım. Demiş biri; vallahi kafa süper akıl fışkırıyor. 😄

  6. Abdülhamid Başlangıçta Filistinkonusunda büyük hata yaptı ,Rusyadan yahudi göçüne izin verdi Kendisini New York daki Osmanlı Şahbenderi 1894 de uyarmıştı Filistinde bir yahudi yurdu kurmak istiyorlar diye rapor Osmanlı arşivinde duruyor.Her şeye jurnalcilerinle maydonoz olan zat Küdüs mutasarrıfının Yahudilerin hile ve rüşvetle aldıkları araziler için Açtığı tapu iptal davası üzerine dava Osmanlı tarafından kazanılmak üzereyken çanakkale Mutasarrıflığına atamıştır. Abülhamidin 30 yıllık iktidarında Filistinde yahudi sayısı 85.000 e çıkmıştır Arazi aldı da yerleşmedi masalı da çarpıtmadır Arazii yi şahsi malı olarak aldığı arazi vardır ama verimli arazilerden Libyada filistinde Anadoluda ,Irakda bir çok yerde almıştır. kendisinin hazinesini idareye memur ettiğ. Agop paşa ile Portakal paşa dediği adamların dediği şudur Bizden evvel osmanlı padişah hazineyi hassa da bırakın mürkkep faizi basit simple faiz dahi bilmiyorlardı demiştir .Galata bankeri Zafiri ailes, ile de ilişkileri ve tahvil Borsa oyunlarından servet yapmıştır. Donanma yok olurken yunanlı zenginlerin aldığı Averof duman attırrırken Kendi edindiği anormal servetten bahsederken evlatlarım için ve gerekirse devlet için bu paraları ediniyorum derken Jurnalciler hariç bu paradan Bir savaş gemisi bile almamış Dıonanma askerinin maaşı % yüzde 10 u subaylara kalmak kaydıyle tefcilerde kırdırılırken kendi maaşını her ay muntazaman almıştır. ertuğrul batmadan çarkçısının raporunu da okuyun ,Kaptanın da kaptandan evvel istifa eden kardeşi kaptanın da mektuplarını okuyun .Kazım Karabekirin Hayatım adlı hatıralarını okuyun da ordunun halini ve jurnalciliğin boyutunu görün Bir de Teşkilatı Mahsusaının başı Kuşçubaşı Eşrefin hatıralarından cemal Kutayın yayınladığı Ben de yazdım adlı eseri okuyun Okumadan düşünmeden ezbere fikir sahibi olmayın .Bir de Osmanlı ABD büyükelçisi Av Ocar Salaomon Staraus un anılarını okuyun Orada Filipinli müslümanlar sulu kabilesi liderleri için mekkeye hacca davet sonası ABD askerlerine direnmeyin telkini konusu var.Bu konu hakkında yahudi Oscar Salamon Starausu n Abdülhamide teşekkür ziyareti ve sebebi anlatılmış . Bir de Çindeki Boxer isyanı üzerine Bizim canımıza okuyan Rus ingiliz Fransız Alman askerlerine müslümanlar isyan etmesin diye bir telkin heyetinin Çine yollanması meselesi var r .Çindeki Müslüman nüfüsünü ,Osmanlıdaki Müslüman Nüfüsü ve heyetin Yollandığı 1903 yılını bir düşünün Bizdeki Kürt Arap Yunan Bulgar ermeni isyanlarının arkasındaki devletlerre karşı Çin Halkının patlayarak isyan etmesi olayında bizim Çinli Müslümanlara siz siz olun Batılı devletlere karşı isyana katılmayın heyeti yollamak da Alman imp kayzerin hatırına yapılan tam bir İhanettetir Boker isyanı ve yollananheyet ile bir de asker yollayacaktık da Utanma duygusu olan babalideki bazı bürokratlar üslüman Halifesinin Batılı lara isyanına karşı halifenin asker yollaması hiç iyi manaya gelmez demesi ile heyet telkin heyetine döndü Şimdi yemen için para toplayan Türkiye Yemeni Bombalayan Suudlu Abd li İngiliz Satılmış Ürdünlülerin Kubvveti koalisyon güçlerine lojistik desdek vermeyi teklif etmişti Yemende Pazr yerlerini Çocukları bombalayan Suudlarla koalisyon kuvvetşeri için uluslar arası raporlarda bunların yargılanması gerekir derken biz Suud önderlerine katillere ve Filistinde katliamalara ses çıkarmayan Abd ingiliz suudlara lojistik desdek verelim diyorduk .Şimdi camilerde yemen ağlıyor para verin fot asılıyor Bu ne pehriz bu ne lahana turşusu .tarihden ders almayanlar için

  7. Ben bir Azerbaycan türküyüm ve sizlere çok tâsuflermi iletirim çünkü osmanlı bir türk devleti ve bizlere baküde,tebrizde,urumiyede, salmasda, xoy’da ,maku’da çok yardımları dokundu. Şimdi sız kendinize türkümü diyorsunuz .enver paşa gibi bir komutanın ve mustafa kemal atatürk’ün adını koyduğu TÜRKIYE cumhuriyeti’nin baş komutanın dediği gibi NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir